องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]50
122 ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 1) [ 5 ต.ค. 2560 ]48
123 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 02.10.2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]49
124 ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ก.ย. 2560 ]49
125 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี๊ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ก.ย. 2560 ]46
126 รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขม [ 25 ส.ค. 2560 ]48
127 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 16 ส.ค. 2560 ]45
128 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]49
129 ประกาศ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.25561 [ 25 ก.ค. 2560 ]45
130 ประกาศ ถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ก.ค. 2560 ]47
131 ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]48
132 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]45
133 ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 19 มิ.ย. 2560 ]55
134 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นอื่น [ 12 มิ.ย. 2560 ]47
135 ประกาศใช้แผนอัตรากำลั​ง 3 ปี [ 30 พ.ค. 2560 ]49
136 ประกาศ รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขม [ 29 พ.ค. 2560 ]51
137 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 8 [ 22 พ.ค. 2560 ]46
138 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]76
139 ขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์(ขอใช้น้ำประปา) [ 5 เม.ย. 2560 ]46
140 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพานิชย์ [ 31 มี.ค. 2560 ]45
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9