องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขอรับใบอนุญาตฯจำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร [ 15 ก.ค. 2567 ]0
2 หนังสือยินยอมให้ใช้ถานที่ประกอบกิจฯ [ 15 ก.ค. 2567 ]0
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 12 ก.ค. 2567 ]0
4 โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้อุทิศที่ดินให้กับราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
5 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2567 ]10
6 ประกาศ สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 พ.ค. 2567 ]16
7 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]8
8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]15
9 No Gift Policy [ 20 มี.ค. 2567 ]11
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]5
11 เชิญชวนบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม รวมประเมินการบริหารงานภายในองค์กร [ 31 ม.ค. 2567 ]24
12 ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางเว็บไซต์ อบต. นาแขม [ 20 ธ.ค. 2566 ]6
13 การใช้งานระบบ E service [ 8 ธ.ค. 2566 ]35
14 ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]65
15 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 24 พ.ย. 2566 ]27
16 ประกาศปรับหลักเกณฑ์ฺการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 23 พ.ย. 2566 ]48
17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]54
18 ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]50
19 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 9 พ.ย. 2566 ]42
20 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14