องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]16
2 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 29 ส.ค. 2565 ]16
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]19
4 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]28
5 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]49
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมีสิทธิเข้ารับการประเมินเฉพาะตำแหน่ง [ 14 มิ.ย. 2565 ]48
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]42
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]73
9 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2565 ]120
10 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม ต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]33
11 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]133
12 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]125
13 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]121
14 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]127
15 สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]35
16 รายงานผลการลดพลังงาน ของ อบต.นาแขม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ต.ค. 2564 ]30
17 ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]43
18 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา สำหรับออกกำลังกายในเขตตำบลนาแขม [ 11 ส.ค. 2564 ]36
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน และคำแนะนำ [ 9 ก.ค. 2564 ]37
20 การดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID – 19) [ 10 มิ.ย. 2564 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10