องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนอัตรากำลั​ง 3 ปี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ระกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
.............................................

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลั​ง 3 ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ