องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 162]
 
  โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสั...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 266]
 
  โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบป...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของราชฎร...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ป...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 57]
 
  การจัดการขยะติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลนาแขม ประจำปี 25...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 54]
 
  การดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านเรือนของผู้สัมพ...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา เราทำคว...[วันที่ 2021-07-17][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ อบต...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 32]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign