องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสั...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสั...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 46]
 
  มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปรา...[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการปรับสภาแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปี 2564[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส (...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 53]
 
  รางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ...[วันที่ 2021-06-07][ผู้อ่าน 58]
 
  ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแขม[วันที่ 2021-06-07][ผู้อ่าน 76]
 
  การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 53]
 
  หนูนิดโคกหนองนา ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบ่ง...[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการปรับปรุงภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ราย...[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 49]
 
  ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว บ้านหนองแสง ตำบ...[วันที่ 2021-01-19][ผู้อ่าน 73]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9








 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign