องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นอื่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นอื่น
__________________________

 
                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  อำเอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

                      กองคลัง
                      ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)            จำนวน 1 อัตรา

                      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม
                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)                 จำนวน 1 อัตรา

                      จึงใคราขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล หากมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้



สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังต่อไปนี้ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นอื่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ