องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
-------------------------------------------

 
                       ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกันปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ


    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ