องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561
--------------------------------------------
                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
1 ตำแหน่งที่รับสมัคร (ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครได้ตำแหน่งเดียว)
     1.1 พนักงงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คือ
           ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
           ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง  จำนวน 1 อัตรา
           ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
     1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
           ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ 2 (หมู่ที่ 5) สงกัด กองช่าง
           ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ