องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
.............................................................

 
                  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามแผนพัฒนาเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สอบสอง พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้นะค๊ะ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ