องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขม
************************************
              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกเด็กและเยาวชนตำบลนาแขม
              อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศกับมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เรื่องการเรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในตำบล โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลเป็นแกนในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail
*
*
*
*


    เอกสารประกอบ ประกาศ รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแขม
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ