องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.นาแขม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
**********************************
                             องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
                             เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณธกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
                             ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail


    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.นาแขม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ