องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ระเบียบและวิธีการปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
......................................

 
                     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 89 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานสาวนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 จึงกำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะmail


    เอกสารประกอบ ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ