องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี๊ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2561 ]11
82 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 10 ต.ค. 2561 ]13
83 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) [ 10 ต.ค. 2561 ]12
84 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของ อบต.นาแขม [ 5 ต.ค. 2561 ]12
85 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]12
86 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]12
87 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]12
88 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]12
89 ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 13 ก.ย. 2561 ]11
90 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนเพื่อยื่นยันของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.นาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2561 ]13
91 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแขม [ 20 ส.ค. 2561 ]12
92 ประกาศ บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]11
93 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]12
94 โครงการอบรมคุณธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 25 ก.ค. 2561 ]12
95 โครงการอบรมคุณธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 25 ก.ค. 2561 ]13
96 การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.นาแขม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ( ผู้สูงอายุที่มี อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2501) ที่ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนที่ย้ายเข [ 23 ก.ค. 2561 ]13
97 การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.นาแขม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป) [ 23 ก.ค. 2561 ]13
98 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 04.07 [ 4 ก.ค. 2561 ]12
99 ประกาศ บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]12
100 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]14
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign