องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 1 ต.ค. 2562 ]9
62 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 1 ต.ค. 2562 ]11
63 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]10
64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 24 ก.ย. 2562 ]10
65 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562 ]11
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]10
67 ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]11
68 ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2562 ]9
69 ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2562 ]10
70 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]10
71 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 26 ส.ค. 2562 ]11
72 ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงาน [ 13 ส.ค. 2562 ]10
73 โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]10
74 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันมลพิษทางอากาศ [ 10 ส.ค. 2562 ]10
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]11
76 คำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลาออกจากราชการ [ 29 มี.ค. 2562 ]10
77 ให้ประชาชนไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี [ 28 ม.ค. 2562 ]10
78 ประกาศ เรื่อง บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]10
79 .ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]10
80 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]9
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign