องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]50
62 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 1 ต.ค. 2562 ]45
63 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 1 ต.ค. 2562 ]51
64 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]49
65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 24 ก.ย. 2562 ]49
66 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562 ]48
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]50
68 ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]52
69 ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2562 ]47
70 ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2562 ]48
71 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]51
72 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 26 ส.ค. 2562 ]48
73 ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงาน [ 13 ส.ค. 2562 ]48
74 โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]50
75 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันมลพิษทางอากาศ [ 10 ส.ค. 2562 ]50
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]48
77 คำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลาออกจากราชการ [ 29 มี.ค. 2562 ]53
78 ให้ประชาชนไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี [ 28 ม.ค. 2562 ]48
79 ประกาศ เรื่อง บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]44
80 .ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]48
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9