องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]50
42 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 1 ม.ค. 2563 ]46
43 ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]46
44 ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]43
45 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 12 ธ.ค. 2562 ]43
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ธ.ค. 2562 ]46
47 ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 พ.ย. 2562 ]45
48 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลนาแขม [ 19 พ.ย. 2562 ]40
49 ให้เจ้าของผ้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมฯ [ 18 พ.ย. 2562 ]41
50 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]50
51 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ [ 30 ต.ค. 2562 ]44
52 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]46
53 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]47
54 โครงการจัดงาน “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง อำเภอกบินทร์บุรี” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน วันที่ 13 ตุลาค [ 11 ต.ค. 2562 ]46
55 ประกาศมาตราการการลดการใช้พลังงาน [ 11 ต.ค. 2562 ]47
56 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 9 ต.ค. 2562 ]44
57 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระยะทางยาว 88 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 4 ต.ค. 2562 ]43
58 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]47
59 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]50
60 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]44
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9