องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2563 ]84
22 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน [ 18 ส.ค. 2563 ]56
23 ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]75
24 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ ความสามารถ ภาค ก. และภาค ข. และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 3 ก.ค. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]51
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]51
26 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาคข.)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 28 พ.ค. 2563 ]51
27 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]53
28 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]49
29 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]52
30 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) [ 15 พ.ค. 2563 ]51
31 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]51
32 การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]51
33 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]50
34 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]53
35 ประกาศ งดจัดงานประเพณีจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]53
36 ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]56
37 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 26 ก.พ. 2563 ]51
38 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]52
39 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]53
40 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 9 ม.ค. 2563 ]53
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9