องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง [ 17 ก.ย. 2564 ]106
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 16 ก.ย. 2564 ]99
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง [ 16 ก.ย. 2564 ]107
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 6 บ้านนาแขม [ 14 ก.ย. 2564 ]93
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 บ้านสำโรง [ 14 ก.ย. 2564 ]100
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 13 ก.ย. 2564 ]100
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ ไปหมู่ 8 บ้านตลิ่งชัน [ 13 ก.ย. 2564 ]104
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 บ้านท่าอุดม [ 13 ก.ย. 2564 ]114
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 7 บ้านโนนกลาง [ 13 ก.ย. 2564 ]94
10 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]91
11 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 7 ก.ย. 2564 ]113
12 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ถึงระบบประปาหมู่บ้าน [ 3 ก.ย. 2564 ]111
13 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 5 ส.ค. 2564 ]95
14 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง [ 14 พ.ค. 2564 ]98
15 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 14 พ.ค. 2564 ]114
16 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 13 พ.ค. 2564 ]93
17 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน [ 7 พ.ค. 2564 ]97
18 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน [ 7 พ.ค. 2564 ]97
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา ตำบลนาแขม [ 8 ม.ค. 2564 ]110
20 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 8 ม.ค. 2564 ]97
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12