องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2565 ]49
2 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]74
3 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]74
4 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]66
5 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]64
6 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2564 ]77
7 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]68
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (ภาค ก. และภาค ข.) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]69
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]70
10 การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]71
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า [ 9 ก.พ. 2564 ]69
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]70
13 การประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]70
14 ประกาศเรื่องวันลา และการมามาสาย ในการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]69
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]71
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]67
17 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในพื้นพื้นที่ตำบลนาแขม ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]68
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]69
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]76
20 ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องปรับปรุงประกาศการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 20 ส.ค. 2563 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9