องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]31
2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เดือนมิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]33
3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เดือนเมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]30
4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายมนหน่วยงานอบต.นาแขม [ 30 มี.ค. 2565 ]118
5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]162
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปี พ.ศ. 2564) [ 22 มี.ค. 2565 ]142
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]148
8 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]139
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]124
10 ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจําปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]128
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]147
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 มี.ค. 2565 ]137
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]127
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน และ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 4 พ.ค. 2564 ]107
15 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]111
16 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]240
17 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]263
18 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม [ 29 พ.ค. 2563 ]191
19 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]191
20 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ [ 3 ม.ค. 2563 ]243
 
หน้า 1|2