องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งวัน เวลา การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและรับ ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]2
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งวัน เวลา การสำรวจและการรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]3
5 ขอปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]1
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]1
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]2
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]137
9 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]214
10 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]195
11 ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]186
12 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]200
13 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]246
14 ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 พ.ย. 2562 ]221
15 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลนาแขม [ 19 พ.ย. 2562 ]190
16 ให้เจ้าของผ้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมฯ [ 18 พ.ย. 2562 ]188
17 ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]220
18 ประชาสัมพันธ์แจ้งวัน เวลา ชำระภาษีโรงเรือน [ 26 ธ.ค. 2561 ]219
19 ประกาศ ให้ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]194
20 ประชาสัมพันธืภาษี โรงเรือนและที่ดิน [ 17 ต.ค. 2561 ]245
 
หน้า 1|2