องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
อำนาจหน้าที่
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
คำสั่งรักษาราชการแทน
ดีมาก
 
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอำเภอกบินทร์บุรีครั้งที่ 1
      
 
  โครงการประเพณีแห่ปราสาทผึ้งอำเภอกบินทร์บุรีครั้งที...
  การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
  โครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ป...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม คณะผู้บริหาร คณ...
  โครงการประชุมสัมนาและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและการก...
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กิจกรรม วันรักต้นไม้
  ทำดีด้วยหัวใจ
  รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก
  โครงการปลูกป่าชุมชน