องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง เส้นต่อจากเดิม ไปบ้านนายอุทัย เฉียบแหลม [ 18 พ.ค. 2563 ]
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง เส้นบ้านนายนุกูล กิ่งจันทร์ ถึง บ้านนายณรงค์ ศรีวงษ์จันทร์ [ 5 พ.ค. 2563 ]
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง จากบ้านนายสุนทร แก้วอุดทา ถึงบ้านนางจงใจ แก้วอุดทา [ 1 พ.ค. 2563 ]
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง จากบ้านนายเฉลิม ขันดงลิง ไปถึงบ้าน นายสถาพร วันช่วย [ 28 เม.ย. 2563 ]
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง เส้นไร่นายอมร หอมโอ้ม ต่อจากถนน คสล เดิม [ 28 เม.ย. 2563 ]
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่นชั่น เส้นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 27 เม.ย. 2563 ]
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 27 เม.ย. 2563 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดมไป หมูที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ ตำบลนาแขม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 สาย [ 22 เม.ย. 2563 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านนาแขม ไป หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม ตำบลนาแขม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,208 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 สาย [ 22 เม.ย. 2563 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนมะง่อง หมู่ 4 ตำบลนาแขม กว้าง 3.20 เมตร ยาว 2,279 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,292.80 ตารางเมตร [ 20 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21