องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]
2 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]
3 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]
4 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]
5 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]
6 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]
7 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]
8 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2