องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.นาแขม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]22
2 ประกาศการเรียกประชุมสภาอบต.นาแขม สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]23
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]23
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 [ 20 ส.ค. 2564 ]21
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]21
6 หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ ที่ 3-2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]22
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]22
8 หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ ที่ 2-2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]22
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]22
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]21
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]21
12 หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ ที่ 1-2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]21
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]20