องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA


รายงานการประชุมสภาอบต.นาแขม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาอบต.นาแขม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาอบต.นาแขม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ