องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ