องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]10
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2565 ]65
3 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]134
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 มี.ค. 2565 ]151
5 ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]167
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]168
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]176
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]192
9 ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนที่2) [ 5 ต.ค. 2560 ]170
10 ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 3) [ 5 ต.ค. 2560 ]217
11 ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]181
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ย. 2560 ]185
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ย. 2560 ]171
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]217
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]181
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]192
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 ก.พ. 2559 ]184
18 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 26 ต.ค. 2558 ]235
19 ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 24 ก.พ. 2558 ]230
20 ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 28 ต.ค. 2557 ]225
 
หน้า 1|2