องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือส่งและประกาศรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]16
2 รายงานการควบคุมภายใน ปค.1 ปค.4 [ 27 ธ.ค. 2566 ]21
3 รายงานการควบคุมภายใน ปค.5 [ 27 ธ.ค. 2566 ]16
4 รายงานการควบคุมภายใน ปค.6 - ภาคผนวก [ 27 ธ.ค. 2566 ]21
5 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]26
6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]28
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]48
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]44
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]40