องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ภาษี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศให้ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 23 ธ.ค. 2558 ]
2 คู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 11 ธ.ค. 2557 ]
3 คู่มือการชำระ ภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 11 ธ.ค. 2557 ]
4 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 [ 11 ธ.ค. 2557 ]
5 ประกาศให้ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 11 ธ.ค. 2557 ]
6 ประกาศเรื่องให้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2557 [ 29 พ.ค. 2557 ]
7 เรื่องให้ยืืนแบบชำระภาษี ประจำปี 2556 [ 20 พ.ค. 2557 ]
8 ประกาศให้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2554 [ 23 ก.ค. 2555 ]
9 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านภาษี [ 25 ก.ค. 2554 ]
10 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี [ 30 พ.ย. 542 ]
 
|1|2หน้า 3