องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2565 ]105
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]101
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 ก.พ. 2565 ]97
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 15 ก.พ. 2565 ]104
5 ใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ [ 11 มิ.ย. 2555 ]235
6 คำร้องทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2555 ]146
7 ใบยืมเต็นท์ [ 11 มิ.ย. 2555 ]137
8 ใบเบิกวัสดุ [ 11 มิ.ย. 2555 ]824
9 แบบคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2555 ]113
10 แบบคำขอหนังสือรับรอง [ 11 มิ.ย. 2555 ]125
11 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 11 มิ.ย. 2555 ]133
12 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2555 ]129