องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและขอถังขยะ [ 26 ม.ค. 2567 ]15
2 แบบคำขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2565 ]108
3 แบบคำขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]87
4 แบบคำขอลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]83
5 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 15 ก.พ. 2565 ]242
6 ใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ [ 11 มิ.ย. 2555 ]640
7 คำร้องทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2555 ]298
8 ใบยืมเต็นท์ [ 11 มิ.ย. 2555 ]314
9 ใบเบิกวัสดุ [ 11 มิ.ย. 2555 ]2966
10 แบบคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2555 ]220
11 แบบคำขอหนังสือรับรอง [ 11 มิ.ย. 2555 ]287
12 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 11 มิ.ย. 2555 ]318
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2555 ]282