องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2567 ]23
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]32
3 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 24 ม.ค. 2567 ]15
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 17 มี.ค. 2565 ]199
5 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 11 ต.ค. 2562 ]211
6 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 1 ต.ค. 2562 ]185