องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 มี.ค. 2565 ]174
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]225
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]189
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]229
5 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]178
6 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]175
7 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]168
8 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]175
9 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]183
10 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]181
11 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]228
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]174
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]180
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 13 มิ.ย. 2560 ]175
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]181
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 24 พ.ค. 2559 ]174
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 20 พ.ค. 2558 ]174
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 19 พ.ค. 2557 ]187
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) [ 27 พ.ค. 2556 ]192
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) [ 25 พ.ค. 2555 ]183