องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป ของนางวรรณา มีชัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อเมนประปา [ 19 ก.ย. 2566 ]56
2 แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป ของนายวรพล รักพยัคฆ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อเมนประปา [ 19 ก.ย. 2566 ]48
3 แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป ของนายโชคอนันต์ อรัญญะ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล [ 19 ก.ย. 2566 ]38
4 แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป ของนายโชคอนันต์ อรัญญะ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 13 ก.ย. 2566 ]64
5 แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป ของนายจำเนียร สนกระโทก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 7 ก.ย. 2566 ]52
6 แจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป ของนายเกรียงศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 20 ก.ค. 2566 ]49
7 ประกาศช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 พ.ค. 2565 ]53
8 แจ้งผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รายนายสุรเดช เพาะแป้น [ 8 มิ.ย. 2564 ]483
9 แจ้งผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟถนน รายพระอมร พูลสวัสดิ์ [ 25 มี.ค. 2564 ]405
10 แจ้งผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า รายนายสมพิษ จันทนามา [ 15 ก.พ. 2564 ]2709
11 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมสายไฟฟ้ารายทาง บ้านนายสุนทร มีห่อข้าว [ 24 เม.ย. 2562 ]303
12 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและเปลี่ยนสายไฟฟ้ารายทาง บ้านนางกิตติยา ทองหล่อ [ 18 เม.ย. 2562 ]276
13 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง บ้านนายสมควร จังหวัดเขตร์ [ 23 มี.ค. 2562 ]225
14 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและติดตั้งโคมไฟฟ้ารายทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]310
15 ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก (ขอใช้น้ำประปา)) [ 5 เม.ย. 2560 ]304
16 ขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (ซ่อมไฟฟ้ารายทาง) [ 7 มี.ค. 2560 ]304
17 ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก (ขอน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค) [ 15 ก.พ. 2560 ]252
18 ประกาศ อบต.นาแขม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2559 ]213
19 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2559 ]298
20 แบบคำร้องทั่วไป [ 15 พ.ย. 2559 ]313