องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 พ.ค. 2565 ]15
2 แจ้งผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รายนายสุรเดช เพาะแป้น [ 8 มิ.ย. 2564 ]401
3 แจ้งผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟถนน รายพระอมร พูลสวัสดิ์ [ 25 มี.ค. 2564 ]334
4 แจ้งผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า รายนายสมพิษ จันทนามา [ 15 ก.พ. 2564 ]1592
5 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมสายไฟฟ้ารายทาง บ้านนายสุนทร มีห่อข้าว [ 24 เม.ย. 2562 ]255
6 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและเปลี่ยนสายไฟฟ้ารายทาง บ้านนางกิตติยา ทองหล่อ [ 18 เม.ย. 2562 ]239
7 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง บ้านนายสมควร จังหวัดเขตร์ [ 23 มี.ค. 2562 ]175
8 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและติดตั้งโคมไฟฟ้ารายทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]248
9 ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก (ขอใช้น้ำประปา)) [ 5 เม.ย. 2560 ]257
10 ขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (ซ่อมไฟฟ้ารายทาง) [ 7 มี.ค. 2560 ]262
11 ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก (ขอน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค) [ 15 ก.พ. 2560 ]217
12 ประกาศ อบต.นาแขม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2559 ]171
13 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2559 ]243
14 แบบคำร้องทั่วไป [ 15 พ.ย. 2559 ]261