องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประก่าศสภา อบต.นาแข ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2566 ]41
2 รายงานกาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]42
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]44
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]50
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]51
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]51
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]54
8 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 มี.ค. 2565 ]50
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]44
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]50
11 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 24 ส.ค. 2563 ]179
12 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 24 ส.ค. 2563 ]188
13 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]199
14 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]177
15 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]178
16 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]188
17 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]182
18 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]181
19 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]198
20 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]188
 
หน้า 1|2|3