องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 พ.ค. 2567 ]5
2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]2
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]6
4 รายงานกาประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 20 ส.ค. 2566 ]4
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 ส.ค. 2566 ]4
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]3
8 รายงานกาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]5
9 ประกาศสภา อบต.นาแข ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2566 ]57
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]4
11 รายงานกาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]51
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]60
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]65
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]67
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]68
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]68
17 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 มี.ค. 2565 ]65
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]59
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]68
20 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 24 ส.ค. 2563 ]200
 
หน้า 1|2|3