องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

การคมนาคม

-
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
-
ถนนคอนกรีต จำนวน 12 สาย
-
ถนนลูกรัง จำนวน 17 สาย
 
การโทรคมนาคม
-
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
-
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง
 
 
การไฟฟ้า
 
-
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำ
ตำบลนาแขมมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ
ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 1 สาย
บึง , หนอง จำนวน 2 แห่ง
 
แหล่งน้ำการเกษตรที่สร้างขึ้น คือ
1.
ฝาย จำนวน 2 แห่ง
2.
บ่อบาดาล จำนวน 22 แห่ง
3.
บ่อน้ำตื้น จำนวน 76 แห่ง
4.
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign