องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
กองช่าง

นายประเสริฐ  ภูสาลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ว่าง -
วิศวกรโยธา
 - ว่าง -
 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา
นายชาติชาย  ตันเที่ยง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

   
 นางสาวรัชนี  พันธ์เรือง  นางสาวชญากาณฑ์ สอนเฒ่า
 นายโชคชัย พิมณะวัณ
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายอรรถพล  ขันดงลิง
 นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียงเลิศ
 นายธีรวัฒน์ แก้วอุดทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยนายช่วงสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายรำเพย ครั่งฝา นายมนูน พูลสวัสดิ์ นายจรูญศักดิ์  เคนสมศรี
 พนักงานผลิตน้ำประปา  ตกแต่งสวน  คนงานทั่วไป

 
 
นายกมล  ทะวงษ์   นายสถาพร  วันช่วย
คนงานเครื่องสูบน้ำ 2
(หมู่5)

คนงานเครื่องสูบน้ำ 1
(หมู่4)
นายสมมาศ เงินเร็ว

  พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign