องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 
นายโกศล  จารุเกียรติกูล
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร. 096-941-5998


 
นายโกศล  จารุเกียรติกูล
นางสาวธนัชพร รอดจากเข็ญ
นายประเสริฐ ภูสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นางสาวบังอร แก้วอุดทา

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign