องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 
นายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร. 089-7123161

 
นายกรกช อุปนันท์
นางสาวธนัชพร รอดจากเข็ญ
นายประเสริฐ ภูสาลี
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นางสาวบังอร แก้วอุดทา

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign