องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายพิชัย แก้วอุดทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 082-1892493


นายสำรวย แก้วเคน
นายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-4833870
โทร. 089-7123161นายธนวรรณธน์ ดีปานทองจิโรจน์
นายทองแดง หริรักษ์
นายสุนทร มีห่อข้าว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร 098-8906778
โทร 092-5079864
โทร 092-7962997นายบุญธรรม ต้นน้อย
นายเสถียร คำขจร
นายเกรียงศักดิ์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร 081-1508060
โทร 087-1455723
โทร 098-4519339นายโชคอนันต์ อรัญญะ
นายสุรเดช เพาะแป้น
นางสาวดวงใจ เห้าน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร 087-8138978
โทร 0854330927
โทร 080-8294928
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign