องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  กำหนดดำเนินโครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะ ลดปริมาณของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอย โดยจะดำเนินการโครงการในวันที่ 19  กันยายน 2566 ณ พื้นที่ตำบลนาแขม จำนวน 11 หมู่บ้าน

2024-03-20
     No Gift Policy
2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24