องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


ลงนาม MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นายบัญญัติ  พรมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชนและสถานศึกษา ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีพระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์  เจ้าคณะตำบลนาแขม  พระอธิการอมร กตธมฺโม เจ้าอาวาสศรีสวัสดิ์  นายวิชัย  ปรางค์จันทร์ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ นายวิจารณ์  อากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุดม และนายจุมพล  ดวงสีทา กำนันตำบลนาแขม เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฯ ดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนา วัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2024-03-20
     No Gift Policy
2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24