องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการรวมพลังสร


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5 ส (Big Cleaning Day) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

2024-03-20
     No Gift Policy
2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24