องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


การเฝ้าระวังและการสังเกตอาการเกี่ยวกับ 3 โรค ที่มากับยุงลาย 🦟


การเฝ้าระวังและการสังเกตอาการเกี่ยวกับ 3 โรค ที่มากับยุงลาย 🦟
🦟  โรคไข้เลือดออก 
🦟🦟  โรคปวดข้อยุงลาย
🦟🦟🦟  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

2024-03-20
     No Gift Policy
2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24