องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันสงกรานต์และถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ทั้งยังช่วยในเรื่องความเคารพนับถือผู้สูงอายุให้มีวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป ได้มีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุในตำบลนาแขม โดยใช้ประเพณีวัฒนธรรม เป็นตัวเชื่อมระหว่างเยาวชน บุุคคลในครอบครัวกับผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลนาแขมและพนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมทุกคน ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ร่วมกับผู้นำชุมชน หมูที่ 1 - 11  ณ วัดสำโรงวนาราม หมู่ที่ 5 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

2024-03-20
     No Gift Policy
2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24