องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 20  กันยายน 2565  นายบัญญัติ  พรมภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลนาแขม  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การนำกลับไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

2023-09-22
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24
2023-05-31
2023-04-28
2023-04-17
2023-01-16