องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาแขม ได้ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อให้หมอหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมมีความรู้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและสามารถถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันโรคของคนในชุมชนได้

2022-09-20
2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26