องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปี พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาแขม ได้ดำเนินการโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม ให้แก่ประชาชนตำบลนาแขม 

2022-09-20
2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26