องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปี พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาแขม ได้ดำเนินการโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม ให้แก่ประชาชนตำบลนาแขม 

2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24
2023-05-31