องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาแขม รว่มกันดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม

2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24
2023-05-31