องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


การดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านเรือนของผู้สัมพัสเสี่ยงสูงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลนาแขม


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านเรือนของผู้สัมพัสเสี่ยงสูงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลนาแขม เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและตืดเชื้อโควิด – 19 ส่งผลให้ไม่มีการระบาดในพื้นที่ตำบลนาแขม ประจำปี 2564

2022-09-20
2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26