องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของราชฎรตำบลนาแขม (การจัดทำพวงหรีด) ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้จัดดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของราษฏรตำบลนาแขม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สตรีและผู้ด้อยโอกาสที่มีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยจะจัดโครงการ ฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

2023-09-22
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24
2023-05-31
2023-04-28
2023-04-17
2023-01-16