องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ  2564 ในวันที่  19 กันยายน 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

2023-12-01
2023-11-29
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-01
2023-07-27
2023-07-24
2023-05-31