องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ  2564 ในวันที่  19 กันยายน 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

2022-09-20
2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26