องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวฯอ่างเก็บน้ำหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26
2021-08-19